Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling:

Tirsdag den 27. august 2013 kl. 18:30

Der fortages følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Gennemgang af tilbud på udskiftning af fuger og justering/udskiftning af håndtag på vinduer.
3. Gennemgang af tilbud for opgangsprojekt samt afstemning om løsningen.
4. Afstemning om billigere løsning af internet og TV
5. Afstemning om opkrævning af 500 kr. – ved udblivelse på arbejdsdage

Såfremt du er forhindret i at deltage, kan du benytte fuldmagten!