Altan vedligeholdelse

Foreningen har fået monteret altaner i sommeren 2019 til foråret 2020. Altanerne er leveret Det er foreningen, der ejer altanerne, men det er den enkelte andelshavers ansvar at vedligeholde altanerne jf. AltanDK’s guide.

 1. Rengør din altan mindst én gang årligt for alle former for snavs. Skidtansamlinger, gamle blade og lignende fjernes efter behov. Anvend rent vand og evt. skurebørste. Se AltanDK’s vejledning til rengøring her.
 2. Mild sulfoopløsning kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde. Silikonefuger og plastmateriale aftørres med en fugtig klud.
 3. Hvis din altan har en integreret afvandingsrende, skal du rense den én gang om året – gerne om efteråret.
 4. Opbevar ikke ting på altanen, der kan give anledning til vandsamlinger over længere tid.
 5. Ved evt. gulvbelægning kan anvendes produkter, der tillader fri afvanding og udtørring (fx tæpper med drænknopper på undersiden).
 6. Altankasser bør ikke monteres på selve håndlisten, men på frontholderlisten nedenunder.
 7. Sæt krukkefødder under dine krukker på altanen, så vandet kan løbe væk fra gulvet, og du undgår misfarvning af gulvet.
 8. Bor aldrig huller i bunden af altankasser, da blomstervand og jord kan misfarve altanen.
 9. Fastgør aldrig elementer med skruer el.lign. i bund eller rækværk.
 10. Strø aldrig salt på din altan.
 11. Træværket på gulv og træhåndlisterne skal vejligeholdes med olie jf. denne vejledning fra AltanDK