KØB & SALG

Salg af lejlighed

Ønsker du at sælge din lejlighed, henvender du dig til foreningens administrator (adresse).

Administrator udsender følgende dokument, som du skal følge:
Salg af andel

Vær opmærksom på følgende:

  • Omkostningerne vedrørende lejlighedsskøn deles ligeligt mellem køber og sælger og koster ca. 3000 kr.
  • Når lejligheden er solgt, går der ca. 15 dage fra overtagelsesdatoen til pengene bliver overført til sælgers konto. Dette skyldes blandt andet at det skal undersøges om sælger har tømt sit loft- og kælderrum.
  • Forældrekøb er ikke tilladt. Vedtægterne siger at andelshaver er forpligtiget til at benytte lejligheden (§3, stk. 4 i vedtægterne).
  • Andelsbeviset skal overdrages fra sælger til køber (via administrator). Et mistet andelsbevis koster 2250 kr. og fås ved henvendelse til administrator.