Status mht. til kælderprojekt

Kælderprojektet er et meget omfattende, hvilket betyder at alt kommer til at tage længere tid end forventet. Bestyrelsen har ikke fået tilsagn fra alle beboere omkring hvilke rum de benytter på loftet eller i kælderen. Dette betyder, at bestyrelsen står med et kæmpe arbejde omkring oprydning af kælderrum og loftsrum. De rum som ingen ejer efter 4. maj 2010 vil få en rød lås på, som tegn på at foreningen har overtaget rummet.

De nye nøgler kommer derfor ikke før at tildelingen af de nye kælderrum og loftsrum er på plads. Mht. til projektet omkring drænet, som blev vedtaget på den ekstra ordinæregeneralforsamling, så afventer dette ligeledes oprydningen af kælderen og loftet. Men dette projekt forventes startet i sensommeren.