Borgermøde om Lersø Parkallé Plads

Mandag den 15. marts er der borgermøde om tre kommende byrumsprojekter, som er vedtaget i forbindelse med kvarterets byrum- og trafikplan. Det drejer sig om nye pladser ved Aldersrogade, Valhalsgade og Lersø Park Allé.


Borgermødet foregår i Valhalsgade 4, kl. 18.30 – 21.30. På mødet vil der være orientering om de tre konkrete projekter. Herefter vil der være dialog i grupper ønsker og muligheder.

Tilmelding til mødet skal ske på mail: haraldsgadekvarteret@tmf.kk.dk eller på tlf. 2615 3500. Mødet er arrangeret af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med områdeløftet.

Projektet forventes færdigt senest efteråret 2011.

Se video’en her

Invitation til mødet her