Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Projektet for fugtsikring af kælderen blev vedtaget og der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem (Ask) og to nye suppleanter (Anne & Julie).

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at omlægge foreningens lån såfremt det ville være gunstigt.

Der var dog kun ca. 9 der mødte op ud over bestyrelsen! Det kan vi gøre meget bedre!!!!
Vi var nødsaget til at stemme dørklokker for at få de nødvendige fuldmagter.