Altan vedligeholdelse

Foreningen har fået monteret altaner i sommeren 2019 til foråret 2020. Altanerne er leveret Det er foreningen, der ejer altanerne, men det er den enkelte andelshavers ansvar at vedligeholde altanerne jf. AltanDK’s guide. Rengør din altan mindst én gang årligt for alle former for snavs. Skidtansamlinger, gamle blade og lignende fjernes efter behov. Anvend rent vand … Læs resten af Altan vedligeholdelse